مزاياي ليوان کاغذي يکبار مصرف نسبت به ليوان يکبار مصرف پلاستيکي

1.جلوگيري از نفوذ مايعات (از جمله چاي داغ و يا قهوه ي داغ) به سطح خارجي ليوان کاغذي در صورتي که وقتي ما چاي داغ را در ليوان پلاستيکي ميريزم ديده شده است که در بسياري از مواقع يا ليوان پلاستيکي آب مي شود و يا حرارت دست ما را مي سوزاند.

2.وزارت بهداشت ايران وسازمان محيط زيست ايران به تازگي به دنبال وضع قوانيني هستند که استفاده از ليوان يکبار مصرف پلاستيکي را ممنوع نمايند.

3. ليوان کاغذي پس از استفاده بهتر قابل بازيافت است و کمتر به محيط زيست صدمه وارد مي نمايد. دستگاه لیوان کاغذی

4.بر روي ليوان هاي کاغذي مي توان طراحي ها و نوشتهاي دلخواه خود را چاپ کرد تا هم جنبه تبليغاتي داشته باشد و هم زيباتر به نظر مي رسد.