درباره توليد ليوان کاغذي

در اوايل قرن 20 استفاده از ليوان هاي شيشه اي در محل هاي عمومي رايج بود.اين باعث انتقال بيماري از فردي به فرد ديگر ميشد.حتي يکي از محققان بنام پروفسور (Alvin Davison) تحقيقي در مورد اثرات مرگبار به اشتراک گذاشتن ليوان هاي شيشه اي در مدارس انجام داد که در مجله ي جهان فن در سال 1908 به چاپ رسيد.در سال 1908 شرکت (Dixie (Cup در امريکا اقدام به توليد ليوان کاغذي کردو توانست اولين نمونه ي ليوان هاي کاغذي خود را در قطارهاي يکي از شرکت هاي راه آهن به عنوان ليوان يکبار مصرف کاغذي جهت استفاده ي عموم قرار دهد.

در سال 1917ليوان هاي شيشه اي به طور کلي از دسترس مردم در قطارهاي مسافربري کنار کذاشته شد و ليوان کاغذي توانست جاي ان را به خوبي بگيرد.در سال 19?2 اين ليوان هاي کاغذي در بيمارستان ها مورد استفاده قرار گرفت و يک تحقيق در دانشگاه ايالتي ماساچوست نشان داد که هزينه ي استفاده از ليوان هاي شيشه اي?/? برابر ليوان هاي يکبار مصرف کاغذي مي باشد.همين تحقيقات باعث شد که صنايع و توليد کنندگان به توليد ليوان کاغذي علاقه مند شوند ودر کشورهاي ديگر از جمله فرانسه آلمان و چين به توليد آن بپردازند. دستگاه لیوان کاغذی