تجارت تولید لیوان های یکبار مصرف کاغذی

مطالعه بازار هدف
2- درک این موضوع که لیوان با چه ظرفیت و از چه نوع(سینگل یا دابل) فروش بیشتری در بازار دارد( مرسوم می باشد) این عمل به شما در مشخص نمودن ظرفیت لیوان های استاندارد و مواد اولیه مصرفی شرکت یاری می رساند. همچنین به شما در انتخاب دستگاه کمک خواهد نمود.
3- بررسی میزان فروش شما در روز یا در ماه ، شما را در انتخاب تعداد دستگاه برای خرید یاری می رساند.
4- فراگیری روند تولید لیوان های یکبار مصرف کاغذی و روند تولید کلیه ظروف یکبار مصرف کاغذی
5- محاسبه هزینه های تولید یک عدد لیوان یکبار مصرف کاغذی پیش از تولید لیوان های یکبار مصرف کاغذی:
1- خرید کاغذ روکش دار پلی اتیلنی (سینگل یا دابل): تولید کننده کاغذ ، کاغذ را برای تولید کاغذ بدنه لیوان به صورت صفحه و برای تولید بخش تحتانی لیوان به صورت رول در اختیار شما قرار می دهد. اطلاعات سایز صفحات کاغذ و همچنین رول کاغذ برای خریداری.
2- چاپ بر روی کاغذ: چاپ افست برای این منظور مناسب می باشد. همچنین شما می توانید یک دستگاه چاپ برای فرآیند چاپ کاغذ خریداری نمایید. یا از شرکت های دیگر برای اجرای این فرآیند درخواست نمایید . تعدادی از شرکت های تولید کننده کاغذ فرآیند چاپ آنها را نیز برعهده می گیرند.
3- برش کاغذ: شما می توتنید از دستگاه برش برای فرآیند برش صفحه کاغذ به کاغذ بدنه لیوان استفاده نمایید.

تولید لیوان های یکبار مصرف کاغذی:
(در بالای صفحه مراحل تولید لیوان كاغذی به اختصار توضیح داده شد است)
1- روند تولید محصول در دستگاه
2- اجزاء اصلی و قالب ها در دستگاه
مشاهده فیلم فعالیت دستگاه انتخاب دستگاه: براساس ظرفیت محصول: دستگاه با مدل های LBZ-LA و LBZ-LB برای تولید لیوان های یکبار مصرف کاغذی مورد استفاده قرار می گیرد دستگاه با مدل های LBZ-LC و LBZ-LD برای تولید کاسه های یکبار مصرف کاغذی مورد استفاده قرار می گیرد. براساس مصارف و مواد اولیه: ی مصارف نوشیدنی های داغ لیوان های کاغذی سینگل تولید نمایید برای همین منظور مدل LBZ-LA بهترین انتخاب برای خرید دستگاه می باشد. برای تولید لیوان های سینگل و دابل برای مصارف نوشیدنی های داغ و خنک ( لیوان تولیدی هم برای نوشیدنی های داغ و هم برای نوشیدنی های خنک مورد استفاده قرار گیرد) بهترین انتخاب مدل LBZ-LB برای خرید دستگاه می باشد.