خانه های کوچک را چگونه دکور کنیم

همه ما بلد هستيم خانه هاي بزرگ را دکور کنيم و هر وسيله اي را در بهترين جاي ممکن جاي دهيم، اما هنر اين است که همين خلاقيت را در خانه اي با فضاي کوچک پياده کنيم و بازهم بهترين نتيجه را بگيريم. در واقع دکوراسيون منزل چالشي است که اگر يک طراح به خوبي از پس آن بر بيايد آن وقت مي تواند به خود افتخار کند.
طراحي دکوراسيون داخلي خانه هاي کوچک: ايجاد يک ديوار کانوني
يکي از ديوارهاي شاخص خانه را انتخاب کنيد و روي آن يک تابلوي زيبا با رنگ هاي جيغ و گرم آويزان کنيد. اين تابلو آن هم روي يک ديوار شاخص باعث مي شود تا در درجه اول حواس همه مهمان ها و افراد به آن تابلو جلب شود و يا به عبارتي ديگر کوچک بودن فضا اهميت خود را از دست مي دهد و اين تابلو است که حرف اول هر کسي خواهد بود، مخصوصا که احتمالا شما به دليل کوچک بودن فضا به استفاده از رنگ هاي روشن و خنثي در طراحي دکوراسيون داخلي خانه تان روي آورده ايد و چنين تابلويي با رنگ هاي گرم مي تواند به خانه تان عمق و بعد بدهد.
طراحي دکوراسيون داخلي خانه هاي کوچک: مبلمان هاي چند منظوره
در طراحي دکوراسيون داخلي فضاهاي کوچک بُرد با طراح و دکوراتوري است که بتواند از مبلمان هاي چند منظوره بيشتري در طراحي دکوراسيون استفاده کند. اين مبلمان ها به دليل اين که مي توانند کارآيي بيشتري داشته باشند و همچنين باعث حذف يکسري از مبلمان هاي غير ملزم شوند، براي دکوراسيون داخلي فضاهاي کوچک مناسب تر اند. نمونه هايي از مبلمان هاي چند منظوره را به شما معرفي مي کنيم تا بتوانيد از آن ها استفاده کنيد:
•    صندلي هاي عثماني که هم صندلي هستند، هم ميز و هم مي توانند نقش انباري هاي دم دستي را بازي کنند.
•    مبل هاي تخت خواب شو که شما را از اضافه شدن تخت براي مهمان بي نياز مي کنند.
•    پوف هايي که هم مي توانند نشيمن باشند و هم ميز بغل مبلي، اگر طراحي مناسبي داشته باشند.
•    طراحي دکوراسيون داخلي خانه هاي کوچک: استفاده از يک پالت رنگي براي طراحي دکوراسيون
•    سعي کنيد در طراحي دکوراسيون داخلي فضاهاي کوچک از يک پالت رنگي استفاده کنيد، وقتي يک پالت را مورد استفاده قرار مي دهيد در واقع اين اجازه را به مرزها مي دهيد تا در هم ادغام شوند و اين به نفع شما است چرا که اين کار ناخودآگاه باعث بزرگ تر جلوه دادن فضاي کوچک شما مي شود. البته شما اين اجازه را داريد که يک رنگ مکمل را به دکوراسيون تان بياوريد براي شکستن يکنواختي ها فضا.
طراحي دکوراسيون داخلي خانه هاي کوچک: استفاده از آينه ها
جادوي آينه ها در طراحي دکوراسيون داخلي را مي توانيد در خانه هاي کوچک ببينيد. کافي است در برخي از فضاهاي تان از آينه هايي با ابعاد و اندازه بزرگ استفاده کنيد و از عمقي که به فضاي تان مي دهد لذت ببريد. در واقع حضور آينه ها به فضاي شما اجازه مي دهد که خود را بزرگ تر جلوه دهد.
طراحي دکوراسيون داخلي خانه هاي کوچک: کف خانه ها را فراموش نکنيد
براي عمق دادن به خانه کوچک تان مي توانيد از کف خانه نيز کمک بگيريد. وقتي براي خانه تان کف هاي طرح دار در نظر مي گيريد، باعث مي شويد تا ارتفاع خانه ناخوداگاه بيشتر شود، بنابراين مي توانيد مطمئن باشيد که خانه تان ديگر کوچک جلوه نمي کند.
طراحي دکوراسيون داخلي خانه هاي کوچک: خانه را هميشه مرتب نگه داريد
در خانه هاي کوچک طبقه بندي و نظم دهي وسايل و لوازم از اهميت زيادي برخوردار است. در خانه هاي کوچک حتي اگر يک يا دو وسيله هم سر جاي خودشان نباشند، باعث مي شود تا خانه کاملا بي نظم به نظر بيايد و همين شلختگي مي تواند امتياز منفي براي خانه شما باشد، پس براي اين که خانه کوچک تان بيش از حد توي ذوق تان نزند، هميشه آن را تميز و مرتب نگه داريد.
طراحي دکوراسيون داخلي خانه هاي کوچک: مقياس مبلمان ها و لوازم دکوري
در طراحي دکوراسيون داخلي فضاهاي کوچک يکي ديگر از نکته هايي که بايد به آن توجه کنيد، مقياس مبلمان ها است، مسلما مبلمان هاي بزرگ نمي تواند براي دکوراسيون داخلي خانه هاي بزرگ مناسب باشند. نمي توانم اندازه دقيقي به شما بدهم، اما شما خودتان مي توانيد با توجه به ابعاد و اندازه فضاهاي داخلي تان مبلمان هاي تان را تهيه کنيد.
طراحي دکوراسيون داخلي خانه هاي کوچک: نورپردازي فضا
يادتان باشد خانه چه بزرگ و چه کوچک به نورپردازي احتياج دارد. نورپردازي مي تواند فضاها را روشن تر و در نتيجه بزرگ تر جلوه دهد. البته بايد دقت کنيد که خود اين منبع هاي نوري که تهيه مي کنيد بايد شيشه اي باشند، يا اگر هم جسمي صلب دارند، داراي رنگ روشن باشند. بهتر است لوسترها و آباژورهايي که تهيه مي کنيد شيشه اي باشند، چرا که اين آباژورها و لوسترها نور را از خود عبور مي دهند، و تالالو آن ها فضا را بزرگ تر جلوه مي دهد.
طراحي دکوراسيون داخلي خانه هاي کوچک: وسيله هاي تاشو
تا جايي که مي توانيد در طراحي دکوراسيون داخلي خانه هاي کوچک از وسيله هاي تاشو استفاده کنيد. وسيله هاي تاشو اين اجازه را به شما مي دهند که فقط زماني که به آن ها نياز داريد ظاهر شوند. اين مزيت بزرگي است که مي توانيد از آن بهره ببريد.
طراحي دکوراسيون داخلي خانه هاي کوچک: استفاده از گياهان
در دکوراسيون منزل ، خانه تان چه بزرگ باشد چه کوچک بايد از گياهان استفاده کنيد، حتي ابعاد و اندازه اين گياهان هم خيلي مهم نيست، چيزي که مهم است؛ شادابي خاصي است که اين گياهان به فضاي شما مي بخشند. گياهان دي اکسيد کربن خانه شما را جذب مي کند و اکسيژن توليد مي کنند، همين  که خانه شما هميشه هواي مطبوعي دارد مي تواند يک پوئن مثبت براي خانه تان باشد که کاملا کوچک بودن آن را مي پوشاند.