دکوراسیون داخلی فروشگاه و نکات جذب مشتری

درست است که در جذب مشتري کيفيت حرف اول را ميزند اما ظاهر مغازه و طراحي ويترين و دکوراسيون فروشگاه نيز از اهميت بالايي برخوردار است.به طوري که با استفاده از يک دکوراسيون جذاب و کارا ميتوان مشتري بيشتري داشت و در عرصه رقابت موفق شد.
بعد از طراحي ويترين مغازه که پل ارتباطي مابين فروشگاه و محيط بيرون است دکوراسيون داخلي مغازه شامل قفسه بندي ، طراحي سقف ، دکور مغازه ، نورپردازي حرفه اي (نورمخفي ، نور نقطه اي . نور عرضي) ، چيدمان ، پيشخوان و ... ميباشد.
دکوراسيون مغازه با توجه به موقعيت مغازه طراحي مي شود اين بدان معناست که طراحي دکوراسيون مغازه در مناطق مختلف کاملا متفاوت است.چرا که دکوراسيون مغازه مي بايست متناسب با نيازهاي مشتريان همان منطقه صورت پذير، در غير اين صورت ممکن است خيلي از مشتريان با اين که جذب طراحي دکوراسيون مغازه مي شوند اما جسارت ورود به فروشگاه را نداشته باشند و اين امر تاثير منفي در جذب مشتري خواهد داشت.
لذا توجه به نکات کليدي در طراحي دکوراسيون مغازه تاثير بسزايي در کيفيت ارائه خدمات و محصولات را خواهد داشت. 

دکوراسيون داخلي مغازه مدرن
براي اينکه فضاي دکوراسيون داخلي مغازه شما بتواند يک هماهنگي و انسجام خاصي داشته باشد و تمام المانها در آن باهم در ارتباط باشند بهتر است از سبکهاي مخصوص براي دکوراسيون استفاده کرده تا با استفاده از الگوهها و اصولي که آنها در اختيار ما ميگزارند بتوانيم آن حس همامنگي را در فضاي داخلي مغازه خود به وجود بياوريم.
يکي از اين سبکها که زيبايي و طرفداران خاص خود را دارد سبک مدرن مي باشد. اين سبک از الگوهاي قديمي فاصله گرفته و سعي مي‌كند از قواعد آن پيروي نكند.
يکي از مشخصه هاي اين سبک سادگي آن است در اين سبک ما از پيچيدگي ها و تزيينات دوري ميکنيم و از طرح و رنگهاي متنوع اجتناب ميکنيم.
وقتي از سبک مدرن براي دکوراسيون داخلي مغازه خود استفاده ميکنيد سعي کنيد از طيف رنگهاي خنثي يا رنگ هاي طبيعي بهره ببريد. اين سبک براي فضاهاي کوچک بسيار مناسب است و آنها را بزرگتر نشان ميدهد.