آشنایی با رنگ های سیاه و سفید در دکوراسیون

رنگهاي سياه و سفيد:
نظريه هاي زيادي در خصوص اينکه رنگهاي سياه و سفيد رنگهاي واقعي هستند يا نه مطرح شده است.وقتي تمام طول موج هاي طيف نور  به سطح يک شيء جذب ميشود ،آن شيء سياه به نظر ميرسد و وقتي تمام اين طول موج ها از سطح شيء بازتاب مي شود ،جسم سفيد ديده مي شود.همنشيني اين دو رنگ مکمل بسيار جذاب است ،به اين دليل باعث بي نهايت شارپ شدن و نمايان گشتن يکديگر مي شوند.اين دو رنگ در کنار رنگهاي ديگر  ايجاد تعادل مي کنند ،يعني  نه بر رنگ همنشين خود بيش از حد تأکيد و نه آن را در سايه خود پنهان ميکنند.در واقع جلوه خاصي به ساير رنگها ميدهند.اگر مشکي را به قرمز اضافه کنيد،نتيجه آن قهوه ايي تيره مي شود.در حالي که سفيد ميتواند قرمز را به رنگمايه هاي ملايم تري تا صورتي هاي خيلي روش بکشاند.سفيد را مي توان براي اصلاح يک رنگ خيلي تند نيز به کار برد.اگر سري رنگهاي پيکو را ديده باشيد انتخاب رنگ بين رنگهاي يک تناليته کا ر مشکلي است چون رنگها بسيار نزديک به هم هستند.تناليته يک رنگ يعني مجموعه رنگهايي که بين تيره ترين حالت تا روشن ترين حالت يک رنگ قرار ميگيرند.پيشنهاد ميشود اگر از اين سري رنگها براي دکوراسيون داخلي منزلتان استفاده مي کنيد.حتما کمي از آن را روي سطح مورد نظر تست نمائيد.اغلب اين رنگها پس از خشک شدن يک درجه تيره تر از آنچه در کاليته رنگ ديده ايد مي شوند.
رنگ مشکي نيز براي ايجاد تمايزو فاصله گذاري بسيار کارساز است.اگر روي قاب عکس و يا اطراف تصاوير،روي خطوط، روي کوسن ها  و پاي ديوارها به کار رود،جلوه ي زيبا و شيکي خواهد داشت.اين رنگ را که با سفيد در مقابلش در دکوراسيون داخلي اتاق هاي شاهانه ي قرن هجدهم به کار مي رفته مي توان در اندازه هاي کوچک روي اشياء و جزئيات معماري در دکوراسيون هاي داخلي  امروزي به کار برد.سبک گوتيک در دکوراسيون داخلي پيرو استفاده از اين دو رنگ وتناليته رنگهاي آنها در سازه هاي معماري و دکوراسيون داخلي و حتي اجسام و اشياءاست.
سياه و سفيد،ابزار مناسبي براي ستايش اهميت سايه در رنگها هستند.وقتي مي بينيم که چگونه رنگي مثل آبي نيلي تيره به آبي آسماني روشن مي رسد،مي توانيم تفاوت در اشباع رنگ از يک سوي طيف تا سوي ديگر آن را بررسي کنيم .همانطور که تيره گي رنگ را در نظر ميگيريم،سايه هاي موجود را هم بايد مورد توجه قرار دهيم.
براي مثال براي داشتن يک سري کوسن هاي شيک  در بين رنگهاي سفيد و مشکي مي توان از انواع خاکستري ،ذغالي،استخواني،کرم،بژ.شيري نيز استفاده نمود.
رنگ و بافت:
جنس و بافت دو عامل مهم است که باعث زنده شدن رنگها ميشود و به آنها هويت جديدي ميبخشند.سفيد کاغذ از سفيد کتان و از سفيد چوب مجزا است.مشکي چرم از مشکي جير و از مشکي گرانيت متفاوت است و اين در همه رنگها با بافتهاي مختلف صدق مي کند.چرا که اساساً تأثيرات متفاوتي از خود بر جا مي گذارند.استفاده صحيح از رنگ و بافت مي تواند در دکوراسيون داخلي شما غوغايي کند.شايد پارچه ايي براي پرده اتاق با بافت کتان اگر خاکستري باشد کسل کننده باشد اما اگر همين بافت شيري باشد.تصويري بي نظيري از خود در کنار حرير سفيد مي سازد.آنچه در اينجا به صورت نکته  بايد آموخت اينکه اين رنگ است که به بافت عمق ميدهد و اين بافت است که به رنگ اصالت مي بخشد.

رنگ و نور:
نورچه نور طبيعي خورشيد باشد چه نور مصنوعي لامپها اگر خوب و کافي باشد يکي از بهترين عناصر براي مانور دادن در طراحي دکوراسيون داخلي است.نور رنگ را زنده و آن را نمايان ميکند.نور ما را به درک درستي از رنگ ها مي رساند.
بافت در نور تشخيص داده ميشود.نور بايد کافي باشد .اگر زياد باشد رنگ را مي سوزاند و بافت را محو ميکند.اگر کم باشد رنگ راکدر و بافت غير قابل تشخيص مي کند.دو عنصر نور و رنگ در کنارهم ،بسته به اينکه رنگ  روشن يا تيره، شارپ يا کدر را با چه شدت نوري ترکيب کنيم ميتوان فضايي را کوچک و بزرگ کرد يا حتي با همين دو عنصر تا حدودي کاربري فضا را تعريف کرد.
در طراحي دکوراسيون داخلي در مبحث  نورهاي مصنوعي  استفاده از نورهاي رنگي نيز خود جاي بحث دارد و اينها نيز خود از بازي رنگ و نور حاصل ميشود.