دکور فروشگاه

که شامل سوپر مارکت و هایپر مارکت از دکورفروشگاهو چیدمان یخچال وفریزهای فروشگاه هست که باید طراحی شود که از فروشگاههای کوچک گرفته تا فروشگاههای بزرگ مثل هایپر مارکت و اتکا و رفاه که برای طراحی توجه به فضاي داخلي و نحوه تقسيم بندي پلان ها ، نقش مهمي را در ساختار معماري يك فروشگاه برعهده دارد دکور‍فروشگاه‌مواد‌غذایی که دراین فضا ها اول باید شرایط شرکت ها و تولیدش رو بررسی کنیم و بازار راانالیز میکنیم و این که چه محصولاتی دارند و چه قسمت هایی لازم دارند که تامین نیازهای مشتری ها باشد و هر محصوات را در بخش جداگانه ای طراحی شود از طرف ديگر معماري داخلي دکورفروشگاه به لحاظ معيارهاي روانشناسي اهميت بسياري دارد ميزان امنيت ، صميميت ، شور و هيجان و آرامش موجود دريك فضا را ميتوان با راهكارهاي مناسب تشديد يا تضعيف نمود.

بنای ساختمان
بنای ساختمان ها ، دکوراسیون فروشگاه فضاي تشكيل دهنده مي تواند اثر قابل توجهی داشته باشد يا بالعكس از ابتداي مكان ورودي ساختمان ، وجود درب هاي زیادی كه همه نباید شكل های يكساني داشته باشد باعث گيج شدن گم شدن افراد مي شود بنابر اين لازم است درب ورودي اصلی از فضا تفكيك شود. شكل طراحی دکور‍فروشگاه‌مواد‌غذاییفضا فروشگاه نيز در جذب يا عدم جذب مشتريان تاثير گذار است وپلان فروشگاه نباید فضا ي دايره اي داشته باشد که مشتریان احساس خستگي و گيج شدن القاء كند و بهتر است كه فضاي فروشگاهها به صورت مستطيل شكل طراحي شود زيرا در چنين فضايي كه جهت يابي مشتريان كاملا مشخص است كه در طول حركت مي كنند يا در عرض به اين ترتيب مشتريان احساس راحتي و آرامش بيشتري خواهند کرد
منبع: پایاتک