تجارت تولید لیوان های یکبار مصرف کاغذی

مطالعه بازار هدف
2- درک اين موضوع که ليوان با چه ظرفيت و از چه نوع(سينگل يا دابل) فروش بيشتري در بازار دارد( مرسوم مي باشد) اين عمل به شما در مشخص نمودن ظرفيت ليوان هاي استاندارد و مواد اوليه مصرفي شرکت ياري مي رساند. همچنين به شما در انتخاب دستگاه کمک خواهد نمود.
3- بررسي ميزان فروش شما در روز يا در ماه ، شما را در انتخاب تعداد دستگاه براي خريد ياري مي رساند.
4- فراگيري روند توليد ليوان هاي يکبار مصرف کاغذي و روند توليد کليه ظروف يکبار مصرف کاغذي
5- محاسبه هزينه هاي توليد يک عدد ليوان يکبار مصرف کاغذي پيش از توليد ليوان هاي يکبار مصرف کاغذي:
1- خريد کاغذ روکش دار پلي اتيلني (سينگل يا دابل): توليد کننده کاغذ ، کاغذ را براي توليد کاغذ بدنه ليوان به صورت صفحه و براي توليد بخش تحتاني ليوان به صورت رول در اختيار شما قرار مي دهد. اطلاعات سايز صفحات کاغذ و همچنين رول کاغذ براي خريداري.
2- چاپ بر روي کاغذ: چاپ افست براي اين منظور مناسب مي باشد. همچنين شما مي توانيد يک دستگاه چاپ براي فرآيند چاپ کاغذ خريداري نماييد. يا از شرکت هاي ديگر براي اجراي اين فرآيند درخواست نماييد . تعدادي از شرکت هاي توليد کننده کاغذ فرآيند چاپ آنها را نيز برعهده مي گيرند.
3- برش کاغذ: شما مي توتنيد از دستگاه برش براي فرآيند برش صفحه کاغذ به کاغذ بدنه ليوان استفاده نماييد.

توليد ليوان هاي يکبار مصرف کاغذي:
(در بالاي صفحه مراحل توليد ليوان كاغذي به اختصار توضيح داده شد است)
1- روند توليد محصول در دستگاه
2- اجزاء اصلي و قالب ها در دستگاه
مشاهده فيلم فعاليت دستگاه انتخاب دستگاه: براساس ظرفيت محصول: دستگاه با مدل هاي LBZ-LA و LBZ-LB براي توليد ليوان هاي يکبار مصرف کاغذي مورد استفاده قرار مي گيرد دستگاه با مدل هاي LBZ-LC و LBZ-LD براي توليد کاسه هاي يکبار مصرف کاغذي مورد استفاده قرار مي گيرد. براساس مصارف و مواد اوليه: ي مصارف نوشيدني هاي داغ ليوان هاي کاغذي سينگل توليد نماييد براي همين منظور مدل LBZ-LA بهترين انتخاب براي خريد دستگاه مي باشد. براي توليد ليوان هاي سينگل و دابل براي مصارف نوشيدني هاي داغ و خنک ( ليوان توليدي هم براي نوشيدني هاي داغ و هم براي نوشيدني هاي خنک مورد استفاده قرار گيرد) بهترين انتخاب مدل LBZ-LB براي خريد دستگاه مي باشد.
 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی
گروه صنعتی تجاری ماروت، فروش دستگاه لیوان کاغذی تولید لیوان کاغذی
انواع کفپوش مهد کودک ساخت شرکت ارسون فوم