اجزا و عناصر دکوراسیون منزل 1

فضاي نشيمن
تعريف نشيمن و عملکردهاي آن در طراحي دکوراسيون منزل : فضاي نشيمن از جمله فضاهايي ست که در آن طيف وسيعي از عملکردهاي متعدد صورت مي پذيرد، بنابراين مي توان براي فضاي نشيمن سه طبقه بندي عملکردي را قائل شد:
الف) فعاليت اصلي در فضاي نشيمن: فضاي نشيمن در اصل محل جمع شدن افراد خانواده و گفتگو است. بنابراين يک فضاي نشيمن حداقل بايد جايگاهي براي نشيمن و گردهمايي افراد خانواده را فراهم کند.
ب) فعاليت فرعي فضاي نشيمن: در مرحله ي بعدي، فضاي نشيمن مي تواند امکان گوش دادن به موسيقي، ديدن تلويزيون و امکان مطالعه را فراهم کند.
پ) فعاليت تفريحي فضاي نشيمن: اين فضا مي تواند محدوده هاي سرگرمي و يا حتا بازي را نيز در بر داشته باشد. به عنوان مثال فعاليت هايي چون استفاده از وسايل موسيقي، تجهيزات رايانه اي و يا بازي هاي بدون تحرک در فضاي نشيمن مي تواند اتفاق بيفتد.
ملاحظات طراحي دکوراسيون منزل در فضاي نشيمن: در يک فضاي نشيمن با طرح مناسب، مسيرهاي رفت و آمد بهتر است با مراکز فعاليت تداخل نداشته باشند؛ علاوه بر اين بايد از ايجاد حرکت هايي که مسير يکديگر را قطع مي کنند پرهيز شود.
الف) همواره بايد به منظور سهولت دسترسي به تجهيزات چيده شده، امکان رفت و آمد مناسب و آسان بين آنها و امکان برقراري ارتباط مناسب بصري و شنوايي بين افراد، اين تجهيزات در فاصله ي مناسبي از يکديگر قرار بگيرند. براي ايجاد ارتباط مناسب بين افرادي که گرد هم مي آيند، تجهيزات بايد در فاصله اي بين 350 – 240 سانتيمتر از يکديگر قرار بگيرند. اگر اين فاصله زياد شود، فضاي فرعي بين آنها پيش مي آيد که در آن، امکان فعاليت هاي ناخواسته ي ديگر ( چون عبور و بازي کودکان ) ميسر خواهد شد.
ب) در طراحي دکوراسيون داخلي منزل  فضا بايد به نحوي باشد که امکان دسترسي مناسب به تجهيزات ثابت اتاق مانند درها، پنجره ها، پريزهاي برق، سيستم هاي تهويه و ... فراهم باشد.
پ) ورودي ها و بازشوها در فضاي نشيمن بايد به صورتي تعبيه شوند که اندازه ي طول ديوار براي ايجاد مبلمان هاي متفاوت کافي باشد.
چيدمان دکوراسيون داخلي در فضاي نشيمن: مسيرهاي رفت و آمد چيدمان هاي مختلف را به وجود مي آورند. در يک آرايش مناسب، حداقل اندازه ي بين وسايل و تجهيزات براي دسترسي و استفاده ي مناسب از آنها به شرح زير است:
150 سانتيمتر براي صندلي هايي که روبروي هم قرار مي گيرند.
60 سانتيمتر براي عبور يک فرد از بين وسايل.
75 سانتيمتر براي استفاده از صندلي پشت يک ميز.
90 سانتيمتر براي جريان اصلي رفت و آمد و 60 سانتيمتر براي جريان محدود.
150 سانتيمتر بين وسايل سرگرمي خانواده و محل نشيمن.

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی