عناصر پراهمیت درنما

ورودي يکي از عناصر حايز اهميت طراحي نما  در ساختمان است که محل و اهميت طراحي آن به شکل مستقيم نمايانگر نقش و عملکرد ساختمان است . در ورودي نشانه گذر از فضاي عمومي خارجي به فضاي خصوصي داخلي و يکي از مهم ترين عناصري است که مي توان به عنوان نشانه ساختمان از آن نام برد.ليکن به دليل اهميت اقتصادي که سطوح ساخته شده داخلي براي سازندگان دارند، اغلب ورودي ها به فضاهاي کم اهميتي تنزل يافته اند. سرمايه گذاران ساختماني هم فقط به رعايت ضوابط ضروري طراحي ساختمان بسنده مي کنند .بيشترين مشکل زماني است که ورودي وسايل نقليه به حياط پارکينگ با ورودي خود ساختمان يکي شود. در اين حالت فرد وارد شونده به ساختمان فقط يک راه باريک کنار ديوار برايش باقي مي ماند .
گاه نيز ورودي يک ساختمان مسکوني بيش از حد پرتجمل است، به نحوي که عملکرد ساختمان را دگرگون مي سازد. زماني هم ورودي به يک بناي بزرگ تنها با روزنه اي امکان پذير مي شود. تناسب ورودي و حجم ساختمان مي تواند نقش مهمي در توجيه عملکرد و شکل ساختمان داشته باشد. از آنجا که طبقه همکف ساختمان قسمت اتصال به زمين يا کف پياده رو است، به صورت قابل توجهي در معرض ديد قرار مي گيرد. طبقه همکف اهميت ويژه اي در زندگي شهري دارد، به اين علت که عابران پياده اين قسمت را به طور مستقيم مي بينند. از اين رو نماي اين قسمت پر اهميت است و مصالح مورد استفاده در اين قسمت بايد نسبت به بقيه ساختمان بادوامتر و مستحکم تر باشد تا عابر در نگاه به نماي ساختمان احساس ثبات کند. ساختمان هايي که طبقه همکف آنها عملکرد تجاري دارد، به دليل تغيير طراحي نما  واحدهاي تجاري دايما دستخوش دگرگوني مي شوند. همين موضوع موجب مي شود که ساختمان مذکور شخصيت ثابت خود را از دست داده و داراي نماي شناخته شده ثابتي نباشد. تراس ها چشم اندازهاي جديدي نسبت به فضاهاي بيرون براي ساختمان فراهم مي آورند. بالکن ها نبايد حالت موقت و ناپايداري که در بيننده تصور به راحتي جدا شدن از بدنه ساختمان القا شود را داشته باشند. لبه بام حد و مرز ساختمان و آسمان است و از نظر بصري بام انتهاي نماست . بام پوسته اي است که بر سر ساختمان قرار دارد. بنابراين لبه بام نمي تواند بدون تفاوت با ديگر قسمت ها در آسمان رها شود .
صورت ظاهر ساختمان و آنچه که در برابر ديد عموم قرار دارد، در واقع پر اهميت ترين قسمت ساختمان در برابر عابران و ساير افراد غير استفاده کننده از ساختمان است. همان طور که عنوان شد نماي ساختمان ها، نمايشهري را ايجاد مي کند، اما به دليل ضعف قوانين موظف کننده طراح و سازنده در اين ارتباط، نماي ساختمان در کمترين اهميت قرار گرفته است. در بسياري از شهر هاي بزرگ جهان، ضوابط و مقررات ويژه اي در ارتباط باسيما و کالبد شهر وجود دارد و گروهي از برجسته ترين افراد با تخصص هاي مرتبط هنر زيبا سازي و زيبايي شناسي به کنترل طرح هاي بزرگ و کوچک معماري و شهري از نقطه نظر هماهنگي نماي بيروني ساختمان ها و محيط شهري يعني از جنبه هاي رنگ، حجم، مصالح مناسب، فضاي پر و خالي نما، رعايت اصول هماهنگي و تناسبات و… مي پردازند . آنچه براي علاقه مندان به اين موضوع نگران کننده است، پاسخگويي باشتاب به نيازي کاملا محسوس است. در اين ساخت و ساز پر شتاب نياز به بررسي طرح هاي ارايه شده توسط جمعي از صاحب نظران و مسوولان در مراکز تاييد پروانه هاي ساختماني ضروري به نظر مي رسد . بررسي ميداني طرح ساختمانها با بناهاي اطراف از لحاظ کيفيت طرح معماري،نماي ساختمان، تناسب حجم آن با ساختمان هاي اطراف، زيبايي طرح و مصالح مورد استفاده و… نيز گامي موثر در بالا بردن کيفيت نماهاي شهري است. با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و القا آن توسط شهرداري هر شهر، مي توان شاهد ارتقا کيفيت شهرها و زيباسازي نماي شهرها بود.

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی
گروه صنعتی تجاری ماروت، فروش دستگاه لیوان کاغذی تولید لیوان کاغذی
انواع کفپوش مهد کودک ساخت شرکت ارسون فوم