سرمایه گذاری در تولید ظروف كاغذی

ظروف يکبار مصرف کاغذي مواد اوليه:
1- مواد اوليه: کاغذ روکش دار پلي اتيلني سينگل يا دابل
2- کاغذ روکش دار سينگل: تنها يک طرف از کاغذ خام توسط فيلم پلي اتيلن روکش مي گردد(ظاهر: تنها بخش داخلي ليوان حالت صيقلي و درخشان دارد)
3- کاغذ روکش دار دابل: هر دو طرف کاغذ خام توسط فيلم پلي اتيلن روکش مي گردد(ظاهر: هر دو طرف از کاغذ حالت صيقلي دارد)
4- وزن کاغذ: واحد گرماژ(وزن کاغذ براساس گرم در هر متر مربع)کاغذ با گرماژ 200 به معناي هر متر مربع از اين کاغذ 200 گرم وزن دارد
5- وزن روکش پلي اتيلن: هر متر مربع از روکش پلي اتيلن وزني بين 12 الي 24 گرم داراست.
6- وزن کاغذ روکش دار پلي اتيلني: وزن کاغذ روکش دار سينگل(وزن کاغذ خام + وزن روکش پلي اتيلني) وزن کاغذ روکش دار دابل (وزن روکش پلي اتيلني داخلي + وزن کاغذ خام + وزن روکش پلي اتيلني خارجي)

نوع ليوان هاي يکبار مصرف کاغذي:
1- نوع ليوان كاغذي براساس ماده اوليه مصرفي: ليوان يکبار مصرف کاغذي سينگل و ليوان يکبار مصرف کاغذي دابل
2- نوع ليوان كاغذي براساس ظرفيت ليوان: 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، ... و 32 اونس،
هر اونس برابر است با 28.34 گرم، به عنوان مثال هر ليوان يک اونسي ظرفيتي برابر 28.34 ميلي ليتر داراست. ظروف بين 3 الي 18 اونس ليوان ، بين 20 الي 60 اونس کاسه نام گذاري مي گردند.
3- نوع ليوان كاغذي براساس مصارف: ليوان نوشيدني هاي داغ (ليوان قهوه ، ليوان چاي ، ليوان آب جوش ) ، ليوان نوشيدني هاي خنک ( ليوان نوشابه) و ليوان بستني و..
4- متذکر مي گردد ليوان هاي يکبار مصرف کاغذي سينگل براي مصارف نوشيدني هاي داغ مناسب مي باشد. استعمال براي نوشيدني هاي خنک موجب سوراخ شدن ليوان و نشط مايع از ليوان مي گردد. 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی
 
 

 

خدمات دکوراسیون