کاغذ در اروپا

کاغذسازي از شمال آفريقا به سرزمين‌هاي مسلمان نشين اروپا، يعني جزيره‌ي سيسيل(صقليه) در ايتاليا و شهرهاي شاطبه و قرطبه در اسپانيا(اندلس) راه يافت و در سال 1276 ميلادي در ايتاليا و اسپانيا به فراواني به کار مي‌رفت. نخستين‌بار زايران مسيحي که از زيارت‌گاهي در اسپانيا بازمي‌گشتند، چند تکه کاغذ ساخت مسلمانان را با خود به مرکز اروپا بردند. پيش از آن، اروپايي‌ها از کاغذ پوستي و پاپيروس براي نوشتن بهره مي‌گرفتند.
اما کاغذ مسلمانان بر آن دو ماده‌ي نوشتني برتري داشت. از اين رو، بازرگاني نورنبرگي در سال 1390 ميلادي نخستين کارخانه‌ي کاغذسازي را در آلمان بر پا کرد و در اين کار از کاغذسازان ايتاليايي بهره گرفت که خود آن‌ها از شاگردان مسلمانان بودند. نخستين کارخانه‌ي کاغذسازي انگلستان نيز در سال 1490 کار خود را آغاز کرد که البته چيزي نبود جز يک آسياب آبي از کار افتاده که براي خرد کردن چوب به کار گرفته شد.
کاغذسازي آرام‌آرام در اروپا گسترش يافت، اما تا سده‌ي نوزدهم ميلادي ، مانند سرزمين‌هاي اسلامي، به صورت دستي انجام مي‌شد. کاغذسازان قالبي بزرگ و پهن داشتند که شبکه‌اي توري مانند از سيم‌هاي نازک به هم بافته شده داشت. قالب را در ظرف بزرگي فرو مي‌بردند که داراي خميري آبکي از چوب خرد شده‌ي درخت بود. سپس قالب را از ظرف بيرون مي‌آوردند، در حالي که سطح آن را لايه‌ي نازکي از خمير چوب پوشانده بود. آن‌گاه قالب را چنان به راست و چپ و عقب و جلو تکان مي‌دادند تا لايه‌ي يک‌دست و همواري از خمير چوب به وجود آيد و آب آن نيز بيرون رود.
برگه‌ي خيس کاغذ را روي پارچه‌ي پشمي مي‌گذاشتند و پارچه‌ي ديگري را روي آن برگه‌ي کاغذ مي‌گذاشتند و برگه‌ي کاغذ ديگري را روي آن پارچه دومي مي‌گذاشتند و همين طور برگه‌هاي کاغذي و پشمي را يک‌در ميان روي هم مي‌چيدند. در پايان، بسته‌ي به دست آمده را زير ابزار فشرده کننده مي‌گذاشتند تا آب آن بيرون بيايد. سپس کاغذها را در انباري آويزان مي‌کردند تا خشک شوند. سرانجام، کاغذها را در حمام ژلاتين فرو مي‌بردند و بار ديگر خشک مي‌کردند تا آب زيادي را به خود نگيرند.
در سال 1798 ميلادي، لوئيس رابرت فرانسوي دستگاه کاغذساز را اختراع کرد که بسيار ساده بود و قالب کاغذسازي آن چيزي مانند نوار نقاله بود که آن را با دست مي‌چرخاندند و در نتيجه کاغذسازي را به طور پيوسته انجام مي‌دادند.
در سال 1804، هنري و سيلي فوردرينير نمونه‌ي بهبود يافته‌اي از آن را در انگلستان ساختند. پس از اين، دستگاه‌هاي ديگري ساخته شد که در کار آماده‌سازي خمير کاغذ بسيار کارآمد بودند. سرانجام در سال‌هاي پاياني سده‌ي نوزدهم ميلادي، دستگاهي ساخته شد که همه‌ي مرحله‌هاي آماده‌سازي خمير تا ساختن برگه‌هاي کاغذ را انجام مي‌دهد. نمونه‌هاي امروزي اين دستگاه‌هاي خودکار نزديک 100 متر داراز و 4 متر پهنا دارند و کاغذ را به صورت طاقه‌هاي استوانه‌اي بزرگي مي‌سازند که ممکن است بيش از 20 تن وزن داشته باشند.