کاغذ سیگار

وجود پولونیوم 210  نزدیک به 40 سال است که در کاغذ سیگار به اثبات رسیده ولی محققان ترجیح داده‌اند در مورد آن حرفی به میان نیاورند.
 این ماده سمی و خطرناک که هرگز در پزشکی مورد استفاده قرار نگرفته می‌تواند سبب بروز سرطان ریه شود و هم اکنون مسبب یک درصد سرطان‌های ریه سالانه در آمریکا است.