انواع کاغذ

    ابری: گفته‌اند میر محمد طاهر که مرد دارای چشش (ذوق) و هنر بوده در زمان شاه تهماسب از ایران به هندوستان رفته و کاغذ ابری را آنجا نوآورد و بی درنگ به ایران فرستاد.

    ابریشمی: که از ابریشم ساخته می‌شد بسیار نازک و تُنُک و نرم خو بوده و بارها پس از آهار دادن و مهره کشی آغاز به نوشتن در روی آن چُنین کاغذ می‌نمودند.

    پوست دل آهو: اینجور را از پوست آهو درست نموده و بیشتر برای ترا نوشتنِ(استنساخ) قرآن یا حرزهای مجدول زرین(مطلا)و رنگها بهره وری می‌شد.

    بغدادی: این کاغذ که کلفت تر بود از گونه‌های دیگر کاغذها شکننده وناپایدار نبوده و پخش کنندهٔ زگالاب (مرکب) نیز نبوده‌است. اینجور کاغذ را هم رجِ کاغذهای دمشقی و آملی و سمرقندی دانسته‌اند.

    حنایی: با بهره وری ازحناوزعفران چند تکه رنگ مداد(زگالاب) درست می‌شده‌است.

    خراسانی: گینه ی(جنس) این کاغذ کتان بوده و نوآور آن مردمان خراسان بوده‌اند و بنا به گفته‌ای در زمان بنی امیه ساخت اسن کاغذ از رواج نسبی برخوردار بوده‌است.

    عادلشاهی: کاغذی است بی دانه، پایدار و هموار که بیشتر در زاوریِ(خدمت) نویسندگی جای می‌گرفته‌است.

    دولت آبادی: کاغذی بوده که در درجه دویم مِهندی(اهمیت) پس از کاغذ عادلشاهیجای داشته‌است.

    سمرقندی: کاغذی است هموار و پایدار و سپید و پخش کنندهٔ زگالاب (مرکب) نیز نیست.

رنگهای کاغذ: پسته‌ای-نخودی-شکری-حنایی

خدمات و محصولات صنعتی
خدمات و محصولات تولیدی

بوقلمون سفید،وارد کننده جوجه بوقلمون و توزیع کننده جوجه بوقلمون یک روزه، جوجه بوقلمون یکماهه 
گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی، لیوان تبلیغاتی، چاپ روی لیوان کاغذی
گروه صنعتی تجاری ماروت، فروش دستگاه لیوان کاغذی تولید لیوان کاغذی
انواع کفپوش مهد کودک ساخت شرکت ارسون فوم

 

خدمات دکوراسیون