اصول ساختن نما

ورودي ها يکي از عناصر اصلي يک نماست. ورودي ها جائي هستند که افراد از محل خصوصيشان وارد محل عمومي مي شوند. اما به دليل اهميت اقتصادي که براي سازندگان دارد، اغلب ورودي ها به فضاهاي کم اهميت تبديل شده. در بعضي ازورودي ها، ورودي افراد با ورودي اتومبيل ها يکي است و را ه باريکي براي تردد افراد پياده دارد و در برخي از ورودي ها آنقدر از تجملات استفاده شده که عملکرد ساختمان را دگرگون مي کند. طبقه همکف به دليل اينکه کاملا در معرض ديد است از اهميت زيادي برخوردار است. تراس ها چشم اندازهاي جديدي نسبت به فضاهاي بيرون براي ساختمان ايجاد مي کند. لبه بام حد و مرز ساختمان و آسمان است و از نظر چشمي، بام انتهاي نماست. بنابراين لبه بام نمي تواند بي تفاوت با ديگر قسمت ها در آسمان رها شود.
 نماي بيروني ساختمان ها بخصوص نماي ساختمان هاي اداري از لحاظ نورپردازي خيلي مهم است. چراغ ها بايد در رابطه با فرم معماري نما طراحي شوند. چنانچه نماي ساختمان در خيابان ها و معابر عمومي قرار گيرد، بخش پاييني نما مي تواند نورپردازي قوي تري در مقايسه با قسمت هاي بالايي نما داشته باشد. البته اين امر بيشتر در مورد ساختمان هاي مرتفع صدق مي کند.
به طور کلي نما در تمامي ساختمان ها يکي از نکته هاي اصلي طراحي نما  محسوب مي شود. چرا که هر کس که بخواهد وارد ساختمان شود اولين چيزي که به نظرش بيايد نماي ساختمان است اگر نما زيبا باشد براي او دلچسب و گواراست و اگر زيبا نباشد حتي دلش نمي خواهد وارد آن ساختمان شود. نما در خريد و فروش آپارتمان و ساختمان خيلي تأثير دارد چه بسا که خيلي از سازندگان بيشتر از اينکه در داخل ساختمان از مصالح خوب استفاده کنند، در نما از مصالح خوب استفاده مي کنند و نظر مشتري ها را جلب مي کنند.

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی
گروه صنعتی تجاری ماروت، فروش دستگاه لیوان کاغذی تولید لیوان کاغذی
انواع کفپوش مهد کودک ساخت شرکت ارسون فوم