کاغذ کرافت

کاغذ کرافت
کاغذ کرافت ، کاغذي که از مراحل کرافت سازي بر روي خمير چوب توليد ميشود ، اين نوع کاغذ تقريبا محکم و زبر است .
کاغذ کرافت معمولا به رنگ قهوه اي ميباشد اما در اثر رنگبري ميتوانند آن را به کاغذ سفيد نيز تبديل کنند
اين نوع کاغذ را ميتوان براي ساکهاي خريد ، کاغذ ساک ، پاکت و ديگر انواع وسايل بسته بندي استفاده کرد.
( کاغذ ساک: کاغذ داراي منافد با انعطاف زياد و مقاومت در برابر پارگي و بسيار مناسب براي بسته بندي، که بدليل محکمي و مقاومت آن طرفدار زيادي دارد .)

مراحل کرافت سازي

( که ساخت خمير کرافت يا مراحل سولفاته کردن نيز شناخته ميشود ) اين مراحل تکنولوژي تبديل چوب به خمير چوب را تعريف ميکند ، که محصول آن فيبرهاي خالصي از سلولز ميباشد) و در طول اين مراحل خرده هاي چوب با مخلوطي از هيدروکسيد منيزيم و
سولفيد سديم مخلوط ميشود و پيوند هاي لينگنين را با سلولز ميشکند، نام اين مرحله از ريشه آلماني کرافت گرفته شده که به معني قدرت و نيرو ميباشد .
خمير چوب طي مراحل زير به کاغذ کرافت تبديل ميشود:
1- مرحله ترکيب با ليکور : در اين مرحله خمير چوب در معرض ليکور سفيد و سياه گرم قرار ميگيرد
2- کاهش فشار اتمسفري خمير چوب پخته شده با ليکور
3- شستشوي خمير چوب قهوه اي رنگ با جداسازي ليکور از فيبرهاي سلولزي که خود مراحل خاص خود را دارد .
4- رنگبري يا سفيد کردن ( در مواردي که محصول نهايي کاغذساک يا مقواي لاينر براي جعبه سازي و بسته بندي باشد
نيازي به طي مرحله رنگبري نيست .)
كاغذهاي بسته‌بندي نيز در توليد كيسه‌هاي سيماني، مقواهاي چندلايي، كاغذ كرافت لاينر و غيره و با خميرهاي متفاوتي توسط ماشين‌هاي مخصوص ساخته مي‌شود
در کليه مراحل بالا که خود داراي مراحل ديگري هستند مواد شيميايي بخصوصي استفاده ميشود

تاريخچه كرافت

مراحل توليد کرافت توسط کارل اف دال در 1879 توسعه يافت و يک کارخانه توليد خمير چوب که از اين تکنولوژي بهره ميبرد در 1890 در سوئد شروع به کار کرد.
اختراع دستگاه جوشاننده بازيابي توسط جي اچ تاميلسون در اوايل 1930 شروع برجسته مراحل توليد کرافت ميباشد .وي توانست با مواد شيميايي خمير چوب و استفاده و بازيابي مواد غير آلي اين کارخانه را راه اندازي کرد و در سال 1940 مراحل کرافت روش سولفاته کردن را بعنوان مهمترين روش خو دباري توليد خمير چوب بکار گرفت .