ضوابط راهبردی طراحی نما

قبل ازشروع طراحي نما  ضروري است نسبت به انتخاب يکي از دو سبک کلاسيک (استفاده ازسرستون، کتيبه، قوس و سراحي، تناسب و تقارن در فرم) يا مدرن (استفاده از خطوط و سطوح صاف، مصالح جديد و پيش ساخته، انعطاف پذيري در فرم بدون پيچيدگي و … )  اقدام شود.
خط آسمان :
در طراحي خط آسمان به صورت برجسته (پيشاني) با خطوط صاف و منظم و شکستهاي منطقي به همراه استفاده از عناصري مانند پروفيل در قرنيز بالاي بام (طيف رنگي روشن–تيره) ، چوب درشکستها الزامي است و استفاده از الحاقات تزييني و نمايشي مانند گچ بري، مجسمه، لوزي و … در کل بدنه نما ممنوع مي باشد.
مصالح سقف شيبدار صرفاً از جنس سفال طبرستان يا روف تايل به رنگ آجري يا سفالي باشد.
جنس و رنگ مصالح:
طراحي بدنه اصلي نما به دو صورت امکان پذير است :
?- در صورت استفاده از يک نوع مصالح در بدنه موارد زيرالزامي مي باشد :
•    استفاده از مصالح روشن (تراورتن سفيد وکرم يا سيمان شسته روشن) به همراه چفت و استفاده از مصالح تيره ممنوع مي باشد.
•    استفاده ازسنگ ازاره تراورتن قهوه اي يا خاکستري
•    استفاده از پروفيل قهوه اي يا به طرح چوب
•    استفاده ازپروفيل قهوه اي يا به رنگ چوب درقرنيز بام (تخت و شيبدار)
?- درصورت استفاده از ترکيب چند نوع مصالح رعايت مواردزيرالزامي مي باشد :
جهت جلوگيري از يکنواختي وايجاد تنوع مطلوب بصري در طراحي نما  توصيه مي شود نما به صورت حجمي (ايجاد برجستگي وفرورفتگي ) باترکيب مصالح به مشخصات زير طراحي شود:
•    تراورتن صيقلي کرم ياسفيد باچفت (با بندکشي خاکستري )+سنگ قيچي (گردويي,ليمويي,شکلاتي ,بژ,سيلوردودي,قرمز) ياسنگ بادبر,تراورتن تيشه اي رزين نشده (بافت دار)+چوب فرآوري شده قابل استفاده درنما(MDF) ياآجرنماي نسوزطرح انگليسي به رنگ(قرمز,قهوهاي و….) با بند کشي به رنگ روشن+سنگ ازاره (تراورتن قهوه اي ياتراورتن سيلورخاکستري)
ورودي :
•    جنس مصالح مصرفي در ورودي (ديوار حياط و ورودي مشرف به گذر )بايد در هماهنگي با مصالح استفاده شده در بدنه نما باشد
•    طراحي ورودي اصلي ساختمان باتمهيداتي چون ايجاد پيش فضاي ورودي (عقب نشيني )حداقل ??سانتي متر وحداکثر?.??سانتي متر واستفاده ازباغچه وفلاورباکس در هماهنگي با کل نما الزامي است.
•    عايت تناسب ارتفاع به عرض ورودي و سردر ورودي ارتفاع بين ??-?? رعايت شود.
خط نشست زمين :
•    استفاده از سنگ ازاره به رنگ تيره و به ارتفاع حداقل ?? سانتي مترومصالح مصرفي سنگ تراورتن قهوه اي يا خاکستري سيلور متناسب با رنگ غالب بدنه الزامي است ( اين اندازه مي تواند به فاصله زمين تا همکف بنا امتداد داشته ياشد)
در و پنجره و بالکن :
•    نوع و فرم و ابعاد پنجره ها با توجه به عملکرد فضا طراحي شود.حداقل ?.?×?.? وحداکثر?.?×?.??
•    استفاده از پنجره هاي سرتاسري جهت باکس پله مجاز نمي باشد.لازم است ابعاد پنجره هاي باکس پله يک دوم پنجره هاي اصلي باشد.
•    استفاده از شيشه رفلکس در نما مجاز نمي باشد واستفاده از شيشه ساده دوجداره upvc الزامي است.
•    استفاده صرفا ً نرده دربالکن ها (تراس ها) ممنوع مي باشدودرصورت ترکيب با مصالح بنايي بلامانع مي باشد.
•    رعايت مدولاسيون در طراحي پنجره ها به منظور ايجاد تنوع و عدم يکنواختي نما توصيه مي شود.

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی
گروه صنعتی تجاری ماروت، فروش دستگاه لیوان کاغذی تولید لیوان کاغذی
انواع کفپوش مهد کودک ساخت شرکت ارسون فوم